logo
Tarikh : 19 April 2019 | Masa :
Permohonan Kehilangan / Gantian Kad Pengenalan - Jabatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor
Persetujuan Pemohon
 

Permohonan Kehilangan / Gantian Kad Pengenalan Jabatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor

Syarat-syarat permohonan:

  1. Pemohon adalah pegawai/kakitangan yang bekerja di Jabatan/Bahagian/Seksyen, Pejabat EXCO dan Jabatan/Agensi Luar (Kerajaan Negeri/Persekutuan, Badan-Badan Berkanun dan Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Selangor yang telah memohon sahaja.

  2. Kad Pengenalan Jabatan yang baru akan dikeluarkan sekiranya Kad Pengenalan Jabatan rosak/patah.

  3. Kad Pengenalan Jabatan yang rosak/patah tersebut hendaklah dikembalikan semasa memohon Kad Pengenalan Jabatan gantian.

  4. Sekiranya berlaku kehilangan, pegawai/kakitangan hendaklah memaklumkan ke Unit Pentadbiran.

  5. Bayaran RM30.00 akan dikenakan terhadap permohonan Kad Pengenalan Jabatan gantian disebabkan kecuaian/kehilangan

  6. Bayaran perlu dibuat di Unit Kewangan, Tingkat 17 dan salinan resit perlu dimuat naik sebagai bukti pembayaran. 
        
  7. Selepas membuat permohonan Pemohon perlu menyemak status permohonan dari masa ke semasa dan Pemohon perlu mengambil Kad Pengenalan Jabatan yang telah diluluskan dalam masa 2 hari bekerja di Unit Pentadbiran.


Sila bersetuju dengan syarat-syarat untuk teruskan.